Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viapkz451 pkz451
Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera.
— Mama

May 26 2019


Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viapkz451 pkz451

May 16 2019

5010 fb75 500
Reposted fromuoun uoun viascorpix scorpix

May 13 2019

7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny vianutt nutt
4986 e1a5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakatastrofo katastrofo
0869 4476 500
Reposted fromfilology filology vianutt nutt
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra

May 12 2019

Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
Innym razem. Nie zawsze jest jakiś inny raz.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky

May 11 2019

0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viacotarsky cotarsky

February 25 2019

0983 4870
Reposted fromkarahippie karahippie vianutt nutt

February 13 2019

7484 e45e 500
Reposted frommalice malice
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viamalice malice

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl