Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Andrzej Sapkowski, "Krew elfów"
Reposted fromkatalama katalama vianotperfectgirl notperfectgirl
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
6139 bce8 500

February 14 2018

Nie potrafię znaleźć zagubionej zapalniczki, a co dopiero faceta.
— Jagoda Szuster
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapkz451 pkz451

February 12 2018

- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viapkz451 pkz451
-Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
-Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno.Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Ł. Orbitowski
Reposted fromniezapominajka niezapominajka viapkz451 pkz451

February 11 2018

4242 110c 500
Reposted fromluron luron viadancingwithaghost dancingwithaghost

February 07 2018

Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viadancingwithaghost dancingwithaghost
Czy z reguły na coś czekasz? Jak wielką część życia spędzasz na czekaniu? Istnieje czekanie krótkofalowe: w kolejce na poczcie, w ulicznym korku, na lotnisku, na umówione spotkanie, na koniec pracy, itp. Z czekaniem długofalowym mamy do czynienia gdy ktoś czeka, aż zacznie się urlop, aż dostanie lepszą posadę, dzieci dorosną, aż wejdzie z kimś w naprawdę istotny związek, odniesie sukces, zarobi pieniądze, zostanie ważną osobistością, osiągnie oświecenie. Niektórzy ludzie przez całe życie czekają kiedy zaczną żyć. Czekanie to stan umysłu polegający na tym, że pragniesz przyszłości odtrącając teraźniejszość.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
Bo nawet jeśli nie jesteście pewni dokąd zmierzacie, pomaga świadomość, że nie zmierzacie tam sami.
— Plotkara - sezon II
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

January 25 2018

2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaflesz flesz
Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy. 
— Edward Stachura
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viasatyra satyra

January 15 2018

Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte

January 12 2018

"Zawsze bowiem było to dla mnie coś całkiem niezrozumiałego, gdy się ktoś we mnie zaplątał."
— Franz Kafka, Listy do Mileny
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viapkz451 pkz451
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viascorpix scorpix
3024 84e0 500
Reposted frommesoute mesoute viasatyra satyra

January 09 2018

0133 4ed0
Reposted fromdusielecc dusielecc viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl