Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
7036 eca0 500
Reposted frompuer puer vianirvana27666 nirvana27666
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 09 2015

NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
1411 ecde 500
Reposted fromrisky risky viakyte kyte
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
Reposted fromouvrelechien ouvrelechien viakyte kyte
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy

Reposted fromweightless weightless viakyte kyte
3501 8a11 500
Reposted fromcasterlyrock casterlyrock viakyte kyte
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
7978 82f9
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viakyte kyte
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy

Kiedy masz zły humor i ktoś próbuje cię pocieszyć jedzeniem...

kiedy moj przyjaciel probuje pocieszyc mnie jedzeniem
Reposted fromKiro Kiro viakyte kyte
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
Shameless  | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viakyte kyte
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
Reposted fromenchantement enchantement viakyte kyte
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
Jeżeli to, co mówisz, nie jest piękniejsze od ciszy, lepiej milcz.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Zapasy z życiem"
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
4581 17d5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazakazane zakazane
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viazakazane zakazane

July 08 2015

NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaune-raconteuse une-raconteuse
NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
5437 6469
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl